شرکت در انتخابات: آری یا نه؟

یادداشتی از: سیروس صدر نفیسی*

کارشناس ارشد زلزله - کارشناس پایه۱ عمران

*کاندیدای هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

 

◽️بار دیگر به موعد انتخابات در دوره هشتم هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی رسیدیم. چه کنیم؟ در انتخابات شرکت کنم یا تنها نظاره گر باشیم؟

اگر نگاهی به دور و برمان بیاندازیم، با بیشمار مشکلات و مسائلی مواجه می شویم که همزمانی و همراستایی حیرت انگیزی در این برهه زمانی دارند. از ارز و طلا و گرانیها بگیرید تا مشکلات آب و برق و ریزگرد و سایر بحران های زیست محیطی و از سوی دیگر مشکلات و بحران های اجتماعی، سیاسی و در رأس همه مشکلات هم، تزلزل در ارکان برجام و تحریم های شدت یافته آمریکا.

◾️خب در چنین شرایطی که حتی نمی دانیم فردا که از خواب بلند می شویم، چه خوابی برایمان دیده شده است و فکر و ذکر بسیاری از هموطنان، تأمین حداقل های معاش است، اصولا شرکت در انتخابات نظام، می تواند محلی از اعراب داشته باشد؟ از طرف دیگر وقتی که مشکلات تلنبار شده سازمان را هم مد نظر قرار دهیم، پرسش ابتدایی، پررنگ تر و شاید در وهله اول پاسخ نه، به شرکت در انتخابات، بیش از قبل خودش را به رخ بکشاند.

◽️کیست که نداند سازمان نظام مهندسی در عرصه هماوردی با مثلا سازمان نظام پزشکی، کانون وکلا و بسیاری تشکل های صنفی دیگر (علی رغم ظرفیت های بالقوه اش)، نمره چندان قابل قبولی نمی گیرد. کیست که نداند شأن مهندسان بسیار فراتر از این چیزی است که در حال حاضر دارند، چه از بعد مادی و معیشتی یا بحث تعرفه ها، و چه از منظر معنوی و نگاه تنزل یافته ای که در جامعه به مهندسان می شود.

شکی نیست سازمانی که عنوان صنفی مهندسان را یدک می کشد، وظایفی در زمینه سازی حل مشکلات و موارد مبتلابه مهندسان عضو بر عهده خواهد داشت و این توجیه که سازمان هنوز جوان است و ساز و کارهای نهایی خود را شکل نداده است، پذیرفتنی نیست.

◾️می دانیم که مشارکت مهندسان در مجامع عمومی و انتخابات چشمگیر نیست و حتی می توان گفت أسف انگیز است. می توان تمامی دلایل بر شمرده شده در بالا (مملکتی و سازمانی) را در این راستا توجیه گر ماجرا دانست، اما بگذارید به جمله ای که بزرگان گفته اند اشاره ای کنم: حق گرفتنی است، نه دادنی. اگر هر کدام از ما مهندسان از شرایط موجود راضی نیستیم و آنچه را که به ما به عنوان عضو سازمان ارائه می شود، در شأن و حق خود نمی دانیم و نمی بینیم، آیا با کنار گود نشستن و عرصه را برای ترک تازی عده ای که دعدغه اصلی شان منافع جامعه مهندسی نیست فراهم کردن، چیزی را تغییر می دهد؟

◽️به اعتقاد بنده با مشارکت در این انتخابات و تلاش در جهت فرستادن افرادی که صدای جامعه مهندسی باشند، می توانیم مطالبه گر باشیم و حق خود را طلب کنیم. چه شاهد مثالی بزرگتر از این که اگر قاطبه مردم در انتخابات اخیر ریاست جمهوری شرکت نکرده بودند، آیا می توانستند امروز روز، مطالبه گری و پرسش گری، در خصوص وعده های داده شده داشته باشند؟

به امید روزی که سازمان نظام مهندسی خانه و مأمن تمامی مهندسان عضو گردد.

learn2 masabeghe nazar maghale