درخواست عضویت در اتاق فکر

گروه مهندسان حامی درجهت تکمیل کادر حرفه ای اتاق فکر خود بعنوان مهمترین رکن تصمیم سازی گروه، پذیرای افراد صاحب اندیشه و خوش فکر در صنعت ساختمان(اعم از مهندسان، تولیدکنندگان، مالکان و سایر علاقمندان فعال در صنعت ساختمان) می باشد. متقاضیان عضویت در اتاق فکر گروه مهندسان حامی می توانند ضمن تکمیل و ارسال الکترونیکی اطلاعات ذیل، آمادگی خود جهت پیوستن به مجموعه را اعلام نمایند. قطعی شدن عضویت متقاضیان منوط به دریافت کارت و معرفی نامه رسمی از گروه مهندسان حامی خواهد بود.

نام(*)

ورودی نامعتبر

نام  نام خانوادگی(*)

ورودی نامعتبر

موبایل(*)

ورودی نامعتبر

ایمیل(*)

ورودی نامعتبر

معرف

ورودی نامعتبر

رزومه یا سوابق کاری

ورودی نامعتبر

learn2 masabeghe nazar maghale